ზეთოვანი პიროლიზის ქარხანა

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    ზეთოვანი პიროლიზის ქარხანა

    იგი გამოიყენება შლამის შემცირების, უვნებელი დამუშავებისა და რესურსების გამოყენებისთვის ნიადაგის გამოსწორების მიზნით. ნარჩენების წყალსა და ორგანულ ნივთიერებებს ნიადაგისგან გამოყოფით, მინერალური ზეთის შემცველობა მყარ პროდუქტში კრეკინგის დამუშავების შემდეგ 0 05% -ზე ნაკლებია. უსაფრთხოების, გარემოს დაცვისა და უწყვეტი და სტაბილური მუშაობის პირობებში, ლამის შემცირება, უვნებელი მკურნალობა და რესურსების გამოყენება.