დისტილაციის მოწყობილობა

  • Distillation Equipment

    დისტილაციის მოწყობილობა

    პლასტმასის და ნარჩენების საბურავის მიერ წარმოებული პიროლიზის ზეთი კვლავ გამოიხდება. მთავარ ტექნიკურ ინდექსს შეუძლია მიაღწიოს 0 # ან -10 # დიზელის სტანდარტს და მისი გამოყენება ამ უკანასკნელის ნაცვლად. ფასი ასევე შეიძლება გაიზარდოს 230 დოლარი / ტონაზე ვიდრე ნედლი ნავთობი.