სანთურა

  • burner

    დამწვარი

    ქვაბის სანთურა გულისხმობს ქვაბის სანთურას, ქვაბის სანთურის საწვავს და გაზის ქვაბს წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან დამხმარე დამხმარე მოწყობილობას, ქვაბის სანთურა ძირითადად იყოფა საწვავის სანთურად და გაზზე და ორმაგ საწვავად, მათ შორის საწვავის სანთურად შეიძლება დაიყოს მსუბუქი ნავთობსაწვავი და მძიმე ნავთობის სანთური, მსუბუქი ზეთი ძირითადად ეხება დიზელს, მძიმე ზეთი გულისხმობს ნავთობის მოპოვების ბენზინს, დიზელის ზეთს დანარჩენი მძიმე ზეთის შემდეგ; გაზის სანთურები შეიძლება დაიყოს ბუნებრივ გაზის სანთურებად, ქალაქის გაზის სანთურებად, LPG სანთურებად და ბიოგაზის სანთურებად.